Presentkort i luften

 

Fallskärmshopp Tandem

Flygplanet planar ut på ca 4000 m höjd, dörren öppnas och fastspänd tillsammans med en erfaren instruktör tar ni er fram till utgången. Runt omkring dig finns bara himmel men långt där nere ser du marken. Det är svalt och blåser en hel del. Ett par sekunder senare faller ni genom luften. Frihetskänslan är enorm!
Efter nästan en minut drar instuktören fallskärmen och från att falla i nära på 200 km/h flyger ni nu hängandes under fallskärmen. Fri som en fågel.

 

Tandemhopp Fallskärmshopp i Söderhamn

Boka ditt tandemhopp här och uppge "hertin.com" vid bokningstillfället


Tandemhoppning är perfekt om man vill prova på fallskärmshoppning. Även en mycket bra present och ett roligt inslag på alla Sveriges svensexor, möhippor och födelsedagar.

Den yngste vi haft som hoppat tandem var 9 år och den äldsta 84 år.
Om Du vill så kan Du få Ditt hopp videofilmat eller fotograferat av en fotograf som följer Dig både på marken och i frifall!
Boka det samtidigt som tandemhoppet. Video/fotografi erbjuds i mån av tillgången på fotografer aktuell hopphelg.

 

Information om gyrokopter

En gyrokopter ser ut som en helikopter men fungerar mer som ett vanligt flygplan. Löjtnant Alejandro Gomez Spencer genomförde den första lyckade gyrokopterflygningen 9 januari 1923 med en gyrokopter konstruerad av Juan de la Cierva.

Cierva startade en industri som försåg stora delar av världen med gyrokoptrar under 1930-talet. Den vanligaste modellen var Cierva C 30. Skillnaden mellan en gyrokopter och en helikopter är att gyrokoptern måste ha fart framåt för att hålla sig flygande. Ovanför flygkroppen sitter en rotor som inte har någon koppling till gyrokopterns motor. Den kan betraktas som ett knippe smala flygplansvingar som utför en cirklande glidflykt.

Rotationen av rotorn och därmed också lyftkraften kommer då gyrokopterns propeller i flygkroppens nos tvingar planet och därmed rotorn att röra sig framåt och uppåt. Gyrokopterns princip finns även i naturen. Lönnens vingförsedda frö, "lönnäsan", autoroterar och kan med vindens hjälp flyga långt bort från moderträdet.

Kontakta Flygskolan.com för en provlektion med gyrokopter.

En gyrokopter är billigare att använda än en helikopter, eftersom den innehåller färre rörliga delar och ingen komplicerad mekanik som till exempel en rotorväxel. Nackdelen är att den inte kan göra VTOL-starter. Den kan dock landa utan fart framåt. (Numera kan en gyrokopter göra stående start genom att först varva upp rotorn med hjälp av en tillfällig koppling till motorn, men denna koppling måste brytas innan gyrokoptern lättar.)

Vad händer om motorn stannar:

Vid ett eventuellt motorbortfall autoroterar rotorn på samma sätt som för en helikopter som drabbas av samma fel. Höjdförlusten omvandlas till rotation av rotorn som skapar lyftkraften. Dock är en helikopter ej konstruerad för gyrokopterkraft vilket gör det betydligt svårare att landa en helikopter utan motorkraft. Under 1930-talet och 1940-talet opererade Rolf von Bahr med ett antal gyrokoptrar och flög turister i de svenska fjällen, för att under kriget utföra spaningsflygning och artillerieldledning åt svenska marinen. Under andra världskriget använde sig tyska ubåtar av en gyrokopter som drogs av båten för spaning. På 1950-talet utvecklade brittiska Fairey prototypen till en 'flygande buss' som kallades Rotodyne. Den var en kombination av helikopter, gyrokopter och konventionellt passagerarflygplan.

Sidan använder cookies

Om du inte ändrar inställningarna i din browser accepterar du det.

Jag förstår